Znajdź nas na

 

 1. Nazwa zadania
  “Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”

  Zapytanie ofertowe:
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - przedmiar robót 
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - projekt techniczny 
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 2. Zakres rzeczowy:
  Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa podjazdu.

 3. Planowany okres realizacji:
  listopad 2018 r.

 4. Zdjęcia przedstawiają stan sprzed rozpoczęcia przebudowy

 

W dniu 5 listopada 2018 r. podpisano umowę z firmą DOMAR na wykonanie zadania.

Zakres prac:

 • wykonanie prac ziemnych pod fundamenty
 • wylanie stopy żelbetowej i montaż słupów
 • położenie nawierzchni żelbetowej
 • montaż balustrad stalowych
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej

Prace zakończono 3 grudnia 2018 r.

 

Całkowity koszt zadania 72 462 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pin It