Znajdź nas na

Zakup sprzętu TIK

W ramach programu WRPO poddziałanie 8.3.1 zrealizowano zadanie pod nazwą "Doposażenie WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

W grudniu 2020 r. zakupiono sprzęt TIK o wartości 89,800.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej.

 

Pin It