Znajdź nas na

Rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:
 
KKZ AU.59 (Technik Analityk - dla kończących naukę w grudniu 2019 r.) rozpoczęcie zajęć - 7. 09. 2019 r. godz. 800.
 
 
KKZ AU.62 (Technik Usług Kosmetycznych - dla kończących naukę w grudniu 2019 r.) rozpoczęcie zajęć - 7. 09. 2019 r. godz. 800.
 
 
KKZ AU.62 (Technik Usług Kosmetycznych - kontynuacja po kwalifikacji AU.61) rozpoczęcie zajęć - 14. 09. 2019 r. godz. 1000 (po zakończeniu rozpoczęcia KKZ odbędą się zajęcia).
 
 
KKZ FRK.04 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - 2 letni okres kształcenia) rozpoczęcie zajęć - 14. 09. 2019 r. godz. 1100 (po zakończeniu  rozpoczęcia KKZ odbędą się zajęcia).
 
 
KKZ MED.03 (Opiekun medyczny) rozpoczęcie zajęć - 14. 09. 2019 r. godz. 900 (po zakończeniu rozpoczęcia KKZ odbędą się zajęcia).
 
 
FRK .04 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - 2 letni okres kształcenia - zaoczny) rozpoczęcie 13. 09. 2019 r. godz.1500 (po zakończeniu  rozpoczęcia roku szkolnego odbędą się zajęcia).
 
 
 
Pin It