Znajdź nas na

Film opiekunów medycznych: 

 Med.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - Opiekun medyczny

Zajęcia są realizowane w systemie weekendowym w formie kursu kwalifikacyjnego lub w szkole policealnej w systemie zaocznym. W kształceniu mogą uczestniczyć osoby w różnym wieku. Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb uczących się.
W cyklu kształcenia realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Opiekun medyczny jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej;
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  • współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.


Umiejętności praktyczne kształcone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt do czynności pielęgnacyjnych. Zdobyte umiejętności wykorzystywane są na zajęciach praktycznych a następnie w pracy.


Spotkania na zajęciach sprzyjają nawiązaniu znajomości i przyjaźni. Absolwenci nawet po zakończeniu kształcenie chętnie odwiedzają szkołę.
O naszych absolwentów ze względu na ich dobre wykształcenie ubiega się wiele placówek medycznych, opiekuńczych i nie tylko.


Opiekun medyczny jest przygotowany  do pracy w:

  • w szpitalu;
  • Domu Pomocy Społecznej;
  • placówkach opiekuńczych;
  • w domu osoby chorej;

 

Kształcenie kończy się Egzaminem Państwowym.  Możemy pochwalić się 100% zdawalnością tego egzaminu.

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

 

Zapraszamy do naszej Szkoły.

 

 

 

 Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom opiekuna medycznego oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Pin It