Znajdź nas na

– 2 letni cykl kształcenia

 

Zajęcia mogą być realizowane w systemie zaocznym. W kształceniu mogą uczestniczyć osoby w różnym wieku. W cyklu kształcenia realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Opiekun osoby starszej jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:
  • rozwiązywania problemów opiekuńczych i ustalania potrzeb osoby starszej, aktywizowania do samodzielności;
  • tworzeniu sieci wsparcia dla osób starszych przez ustalenie możliwości środowiska i rodziny;
  • zapewnienia kompleksowej opieki osobie starszej;
  • współpracy z instytucjami, które działają na rzecz osób starszych.

 

Umiejętności praktyczne kształcone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt do czynności pielęgnacyjnych, udzielania pierwszej pomocy, przygotowania posiłków zgodnie z zalecaną dietą, prowadzenia terapii. Zdobyte umiejętności wykorzystywane są na zajęciach praktycznych a następnie w pracy.


Kształcenie kończy się Egzaminem Państwowym.


Opiekun medyczny jest przygotowany  do opieki nad osobą starszą w domu i placówkach opiekuńczych

Zapraszamy


Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

 

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom opiekuna osoby starszej oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Pin It