Znajdź nas na

Film opiekunek dziecięcych: 

 2 letni cykl kształcenia

 • w cyklu kształcenia realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • szkoła organizuje zajęcia praktyczne w środowisku przyszłej pracy zawodowej np., w żłobku do którego uczęszczają dzieci od 5 m.ż. do 3 r.ż.
 • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa prowadzone są pod kierunkiem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami
  i doświadczeniem zawodowym
 • uczniowie osiągają określone umiejętności niezbędne do sprawowania opieki wobec dziecka zdrowego, chorego
  i niepełnosprawnego od 0 do 4 r.ż.
 • szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną pracownią do pielęgnacji i wychowania dziecka:               

 

 • przed rozpoczęciem zajęć praktycznych w warunkach naturalnych, uczniowie uczą się podstawowych umiejętności z zakresu wychowania i pielęgnowania dziecka, ćwicząc w warunkach pracowni
  • kształcimy różne umiejętności np.:
   • kąpiel niemowlęcia
   • karmienie dziecka                                     
   • układanie jadłospisu                                    
   • organizowanie różnego rodzaju zabaw stymulujący rozwój dziecka 

 

 • opiekunka dziecięca może pracować w:                                    
  • żłobku                                    
  • sanatorium dziecięcym                                     
  • oddziale dziecięcym                                     
  • domu małego dziecka                                     
  • w domu prywatnym     

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE TZW. USTAWY ŻŁOBKOWEJ! 

 

 • rekomendacją poziomu kształcenia jest wysoka zdawalność egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca oraz opinia absolwentów:

„Witam mam na imię Sylwia , moim marzeniem była praca z małymi dziećmi. Swoją naukę rozpoczęłam w Medycznym Studium Zawodowym w  Ostrowie Wlkp. Na kierunku Opiekunka dziecięca. Nauka trwała dwa lata. Po ukończeniu szkoły podjęłam pracę w Żłobku Miejskim, w którym wykorzystuję swoją wiedzę i praktykę zdobytą na tym kierunku, już 19 lat.!  Pozdrawiam"

 

Zapraszamy!

 

Czas nauki 2 lata
Forma kształcenia

dzienna (pon-piątek),

stacjonarna (pon-piątek w godzinach wieczornych),

zaoczna (sobota, niedziela),

kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom opiekunki dziecięcej oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Pin It