Znajdź nas na

Warunki rekrutacji w nowym roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy i zasady rekrutacji:

 • złożenie dokumentów: do 23 sierpnia 2019 roku
 • złożenie dokumentów: szkoła policealna dla dorosłych do 23 sierpnia 2019 roku
 • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 900

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej 
  lub świadectwo dojrzałości w oryginale
 • podanie i życiorys 
  (do pobrania na naszej stronie www lub w sekretariacie szkoły)
 • 3 fotografie (30 mm x 42 mm; podpisane na odwrocie)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Pobierz wzór dokumentów:

 

Pin It