Znajdź nas na

 Terapeuta zajęciowy

- kierunek, który uczy empatii, asertywności, kreatywności, wykorzystania technik negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Fundacjami czy Stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia poznanie najnowszych technik artystycznych. Terapeuta zajęciowy wspomaga osoby niepełnosprawne w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego oraz zaleceń lekarskich. Prowadzi różne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia rekreacyjno-sportowe. Miejsca pracy- szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia, świetlice socjoterapeutyczne, zakłady opiekuńcze.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy, atrakcyjny zawód w dobrej, renomowanej szkole dysponującej dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, pod okiem wykwalifikowanej kadry – przyjdź do nas!

Nie zwlekaj!

NABÓR TRWA!

Nauka u nas się opłaca!

Zapraszamy!

 

Pin It