Znajdź nas na

 

SPO.05 - opiekunka środowiskowa

Nauka na kierunku Opiekunka Środowiskowa trwa 1 rok.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
  • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Miejsce pracy:

  • w domu podopiecznego
  • w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itd.
  • na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej
  • prywatna praktyka lub działalność gospodarcza.

 

Czas nauki 1 rok
Forma kształcenia

zaoczna (sobota, niedziela),

kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom opiekunki środowiskowej oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Pin It