Znajdź nas na

Film "W szkole może być fajnie": 

Film terapeutów zajęciowych: 

 

 Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy trwa 2 lata 

w formie stacjonarnej dziennie lub wieczorowo.Istnieje możliwość takiego zorganizowania zajęć, aby można było połączyć naukę w szkole z pracą zawodową! 

Uwaga!
100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe!

W czasie edukacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla podopiecznych w różnym wieku, 
  z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności
 • projektowania indywidualnych 
  i grupowych programów terapeutycznyczno - opiekuńczych
 • doboru metod, technik i form terapii zajęciowej w zależności od potrzeb, możliwości oraz stanu zdrowia podopiecznego
 • zachowania asertywności 
  w relacjach z ludźmi
 • wykorzystania technik negocjacji 
  w rozwišzywaniu sytuacji problemowych
 • dostosowania działań rehabilitacyjnych do rodzaju schorzenia, niepełnosprawności, wieku pacjenta
 • współpracy z zespołem terapeutycznym i rehabilitacyjnym

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w: 

 • szpitale
 • sanatoria
 • kluby seniora
 • placówki dziennego pobytu
 • domy pomocy społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • szkoły i przedszkola integracyjne
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze
 • szkoły specjalne
 • świetlice terapeutyczne
 • hospicja

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom terapeuty zajęciowego oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

 

Pin It

Zobacz:

"Terapeuta zajęciowy: 

Technik masażysta:

Technik masażysta:

Technik usług kosmetycznych:

Technik elektroradiolog:

Film terapeutów zajęciowych 

Film opiekunów medycznych: 

Film asystentów: 

Film opiekunek dziecięcych: