Znajdź nas na

Postępowanie pod nazwą "Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Wymiana słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 27.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 09.08.2018 r.

Ogłoszenie nr 602672-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 
siwz 9 08 2018 
Załacznik - 448_ST_STWIOR (1) 
Załacznik - CO_STWiOR_448 (4) 
Załacznik - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Załacznik - Przedmiar robót - budowlany 
Załacznik - Przedmiar robót - elektryczny 
Załacznik - Przedmiar robót - instalacja c.o.
Załacznik - STWiOR_Ostrów 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500193612 
Zmiana SIWZ 1 
Projekt budowlany cz. 1 
Projekt budowlany cz. 2 
Projekt budowlany cz. 3 
Projekt wykonawczy cz. 1 
Projekt wykonawczy cz. 2 
Projekt wykonawczy cz. 3 
Projekt wykonawczy cz. 4 
Kosztorys budowlany 
Kosztorys elektryczny 
Kosztorys sanitarny 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500203255 
Zmiana SIWZ 2 

Informacja prawa zamówień publicznych 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 22.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 15.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 30.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa pomieszczeń w budynku internatu"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 565867
siwz 30-05-2018
Załącznik nr 10 - rysunki do projektu budowlanego - branża elektryczna
Załącznik nr 12 - rysunki do projektu budowlanego - branża wodno kanalizacyjna
Załącznik nr 13 - szczegółowe specyfikacje techniczne
Załącznik nr 14 - przedmiar robót
Załącznik nr 7 - Projekt budowlany
Załącznik nr 8 - Rysunki do projektu budowlanego
Załącznik nr 9 - projekt budowlany - branża elektryczna 
Załacznik nr 11 - projekt budowlany - branża wodno kanalizacyjna,

Pin It