Znajdź nas na

 

 

 1. Nazwa zadania
  “Przebudowa pomieszczeń budynku internatu.”

 2. Zakres rzeczowy:
  Przebudowa kotłowni na salę treningową, pomieszczenia odnowy biologicznej, pracownię fizykoterapii i pomieszczenia socjalno-sanitarne.
  Remont pokoi mieszkalnych na II i III piętrze, budowa łazienek w pokojach, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana drzwi, położenie wykładzin w pokojach i korytarzach, balustrad schodowych. Remont łazienek i pomieszczeń biurowych na parterze i łączniku budynku internatu.

 3. Planowany okres realizacji:
  Termin rozpoczęcia: 02.04.2018 r.
  Termin zakończenia: 30.11.2018 r.


 4. Szacunkowa wartość zadania 1 800 000 zł.

 5. Zdjęcia przedstawiają stan sprzed rozpoczęcia przebudowy.
 6. Stan prac w dniu 26. 07. 2018 r..
 7. Stan prac w dniu 05. 08. 2018 r..

 

W dniu 25 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z firmą JOMASZ Sp. z o.o. na wykonanie zadania Przebudowa pomieszczeń budynku internatu.

W dniu 12 grudnia 2018 r. zakończono roboty budowlane.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 755 540 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pin It

 1. Wymiana kanalizacji zewnętrznej
  05.09.2017 zakończono prace związane z wymianą kanalizacji zewnętrznej.
 2. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego
  16.08.2017 dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

 

Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Pin It
  • Przygotowanie dokumentacji
  • Ogłoszenie przetargu (zakładka Przetargi)
  • Rozstrzygnięto przetarg na „Termomodernizację budynku internatu WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim”:
   Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.
  • w dniu 25.08.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 790 090,44 zł brutto
  • w dniu 24.08.2015 r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego
  • w dniu 26.08.2015 r. przekazano plac budowy
  • w dniu 27.08.2015 r. złożono umowę z wykonawcą do WFOŚiGW w Poznaniu.
  • od września rozpoczęto roboty budowlane:
   - wymiana okien
   - docieplenie ścian styropianem
   - docieplenie stropów
   - położenie tynków
 • w dniu 17.11.2015 r. sporządzono protokół odbioru robót i zakończono
  I etap termomodernizacji zaplanowany na 2015 r.
 • od 05 lipca rozpoczęto prace związane z modernizacją sieci centralnego ogrzewania
 • w dniu 21 października 2016 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. zgłosiło wykonanie robót objętych umową 1/08/2016 z dnia 25.08.2015 r.
 • w dniu 24 października 2016 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych
 • w dniu 25 października 2016 r. podpisano protokół wykonanych robót i wystawiono fakturę
 • WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. wystąpiło o wypłatę dofinansowania do WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z wystawioną fakturą

 

Pin It

 

Stan prac od maja do listopada 2015 r.

 

 

Pin It

Wniosek został złożony 15. 12.2014 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu:

„Dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, planowanych do realizacji w 2015 roku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną”.

 

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem środków z WFOŚiGW w Poznaniu.


Zadanie obejmuje:

 • wymianę okien w budynku internatu
 • wymianę CO
 • docieplenie budynku
 • położenie elewacji

 

 

Pin It

Projekt pod nazwą "Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim".

   

 

 

Pin It