Znajdź nas na

  • Przygotowanie dokumentacji
  • Ogłoszenie przetargu (zakładka Przetargi)
  • Rozstrzygnięto przetarg na „Termomodernizację budynku internatu WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim”:
   Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.
  • w dniu 25.08.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 790 090,44 zł brutto
  • w dniu 24.08.2015 r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego
  • w dniu 26.08.2015 r. przekazano plac budowy
  • w dniu 27.08.2015 r. złożono umowę z wykonawcą do WFOŚiGW w Poznaniu.
  • od września rozpoczęto roboty budowlane:
   - wymiana okien
   - docieplenie ścian styropianem
   - docieplenie stropów
   - położenie tynków
 • w dniu 17.11.2015 r. sporządzono protokół odbioru robót i zakończono
  I etap termomodernizacji zaplanowany na 2015 r.
 • od 05 lipca rozpoczęto prace związane z modernizacją sieci centralnego ogrzewania
 • w dniu 21 października 2016 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. zgłosiło wykonanie robót objętych umową 1/08/2016 z dnia 25.08.2015 r.
 • w dniu 24 października 2016 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych
 • w dniu 25 października 2016 r. podpisano protokół wykonanych robót i wystawiono fakturę
 • WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. wystąpiło o wypłatę dofinansowania do WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z wystawioną fakturą

 

Pin It