Znajdź nas na

 

Zajęcia praktyczne to integralna część kształcenia w naszej szkole. Najczęściej rozpoczynają się w drugim roku kształcenia. Uczniowie odbywają je z nauczycielem lub opiekunem, który jest pracownikiem placówki kształcenia praktycznego. Pracują samodzielnie lub pod kierunkiem specjalistów. Kształtują, doskonalą umiejętności wynikające z podstawy programowej.

Terapeuta zajęciowy odbywa praktyki w następujących placówkach:

- oddziały szpitalne

- warsztaty terapii zajęciowej

- dom pomocy społecznej

- świetlica socjoterapeutyczna

- ośrodki wsparcia

- domy dziennego pobytu

- środowiskowe domy samopomocy

Opiekunka dziecięca na praktykach prowadzi zajęcia i opiekuje się dziećmi zdrowymi i chorymi w żłobku, przedszkolu i na oddziałach szpitalnych.

Uczniowie kierunku technik masażysta odbywają zajęcia w zespołach rehabilitacji oddziałów szpitalnych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Pracują z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, z amazonkami i sportowcami.

Technik farmaceutyczny w drugim roku kształcenia odbywa zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w aptekach ogólnodostępnych i aptece szpitalnej. Odbywamy też wycieczki zawodowe do zakładów i hurtowni farmaceutycznych.

Technik usług kosmetycznych odbywa praktykę zawodową w wiodących, nowoczesnych gabinetach kosmetycznych w Ostrowie Wielkopolskim i okolicznych miejscowościach.

Higienistka stomatologiczna kształtuje umiejętności praktyczne w licznych, bardzo dobrze wyposażonych gabinetach stomatologicznych w naszym mieście i okolicach.

Technik elektroradiolog przez okres trzech semestrów odbywa zajęcia praktyczne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu, w pracowniach diagnostyki obrazowej, tomografii komputerowej, ultrasonografii, audiometrii i radioterapii.

 

 

 

Pin It