Znajdź nas na

______________________________________________________________________________________

Wstęp

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://http://www.wsckziu.ostrowwlkp.pl//

Data publikacji strony internetowej: 2019.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019.01.01

______________________________________________________________________________________

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Brak wersji kontrastowej
 • Brak prawidłowej zmiany wielkości czcionki
 • Zdjęcia nie posiadają opisów
 • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów
 • Brak przejścia do treści
 • Brak widocznego fokusa na elemenatch serwisu
 • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

______________________________________________________________________________________

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.

______________________________________________________________________________________

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Artur Magaj, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 62 736 24 78.

______________________________________________________________________________________

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

______________________________________________________________________________________

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

______________________________________________________________________________________

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejście do budynku znajduje się na parterze.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

______________________________________________________________________________________

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2020 r. strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści i niedostępnych funkcji.

 

 

Pin It

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie dziennym, zaocznym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Dyrektor

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Kuczma

 

 

 

 

Pin It

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie dziennym, zaocznym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Dyrektor

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Kuczma

 

 

 

 

Pin It

Szanowni Państwo

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zasady realizacji zajęć programowych od 25.03 do 10.04 w trybie kształcenia na odległość zostały wysłane do Państwa drogą elektroniczną na Wasze skrzynki pocztowe-służbowe.

 

 Dyrektor

 WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

 Tomasz Kuczma

Pin It

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 r. W DNIACH OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W TRYBIE DZIENNYM, ZAOCZNYM ORAZ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH.

 

 

 

Dyrektor

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Kuczma

Pin It

Zapoznaj się z treścią listu MNiSW w sprawie legitymacji szkolnych.

 

 

Pin It

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIACH OD 12 do 25 MARCA 2020 ZAWIESZONE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W TRYBIE DZIENNYM, ZAOCZNYM ORAZ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH.

Decyzja podyktowana jest koniecznością podjęcia działań profilaktycznych w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

 

 

Dyrektor

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Kuczma

 

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i pozostań w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • często myj ręce przy użyciu mydła i wody;
 • przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kichają i kaszlą.

 

 

 

Pin It

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Szkoły, które odbędą się:

 • 21 marca 2020 r. od godziny 900 do 1200 - drzwi otwarte nie odbędą się z powodu zawieszenia zajęć.
 • 18 kwietnia 2020 r. od godziny 900 do 1200  - drzwi otwarte nie odbędą się z powodu zawieszenia zajęć.

 

 

 

 

 

 

Pin It

W dniu 25. 01. 2020 r. rozpoczynają się zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym kwalifikacja AU.61 (Technik Usług Kosmetycznych).

Uroczyste rozpoczęcie 25 stycznia br. (sobota) o godzinie 900 w budynku szkoły. Po uroczystości odbędą się zajęcia.

Zapraszamy

Kierownik KKZ mgr I. Mielcarek

 

 

 

Pin It

5 grudnia, jak co roku, uczniowie Naszej szkoły odwiedzili dzieci w Domu Dziecka i seniorów w DPS w Liskowie.

Wyjazd do Liskowa poprzedzony był zbiórką kosmetyków i środków higienicznych. Zbiórka przeprowadzona została w październiku i listopadzie wśród uczniów i nauczycieli Naszej szkoły. Zebrane dary uczniowie z II roku terapeuty zajęciowego zapakowali w piękne paczki. Dodatkowo przygotowali kosze ze słodyczami dla dzieci z Domu dziecka i kosze z suszonymi owocami i innymi smakołykami dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

W Liskowie przywitał nas przewodniczący rady mieszkańców i pani dyrektor. 

Głównym punktem odwiedzin jest część artystyczna. Młodzież pod kierunkiem pana Andrzeja Sobańskiego zaśpiewała kolędy. Do wspólnego śpiewania włączyli się mieszkańcy domu pomocy a kilkoro chłopców z domu dziecka grało na instrumentach perkusyjnych przywiezionych specjalnie z myślą o Nich przez pana Sobańskiego.

Następnie przekazaliśmy prezenty, a mieszkańcy wręczyli nam wykonane przez siebie upominki. Najsmaczniejszą częścią spotkania była wspólna kawa i pyszne ciasto. W dalszej części wizyty zwiedzaliśmy dom pomocy i dom dziecka.

Jeszcze raz pragnę podziękować Naszej młodzieży z zaangażowanie i hojność przy zbiórce podarunków.

AM - opiekun Samorządy Słuchaczy

 

Tutaj można zobaczyć relację fotograficzną z wyjazdu do Liskowa: ZOBACZ

 

 

 

Pin It