Znajdź nas na

Cykl kształcenia na kierunku Asystentka stomatologiczna trwa 1 rok w formie dziennej. 

Absolwent kierunku asystentka stomatologiczna będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy, asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii oraz wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. 
Zadania asystentki stomatologicznej: 

  • korzystanie z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem
  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
  • użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych
  • stosowanie przepisów prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych

Perspektywy zawodowe asystentki stomatologicznej:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Czas nauki 1 rok
Forma kształcenia dziennastacjonarna (wieczorowa)

 


Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom asystentki stomatologicznej oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

 

 

Pin It