Znajdź nas na

Zakup sprzętu TIK

W ramach programu WRPO poddziałanie 8.3.1 zrealizowano zadanie pod nazwą "Doposażenie WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

W grudniu 2020 r. zakupiono sprzęt TIK o wartości 89,800.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej.

 

Pin It

Remont dachu budynku internatu

 1. Nazwa zadania
  Remont dachu budynku internatu

 2. Zakres rzeczowy:
  Wymiana pokrycia papowego i roboty dodatkowe

 3. Wykonawca:
  Wykonawcę wyłoniono na podstawie złożonych ofert i w dniu 9 marca 2021 r. podpisano umowę.

 4. Planowany okres realizacji:
  31 maja 2021 r.

 5. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Prace zostały zakończone w terminie.

Dokumentacja fotograficzna:

Dach internatu po remoncie

Dach internatu, książnica

Dach internatu, właz po remoncie

 

Pin It

Remont dachu budynku szkoły

 1. Nazwa zadania
  Remont dachu budynku szkoły

 2. Zakres rzeczowy:
  Wymiana blachodachówki i pokrycia papowego

 3. Wykonawca:
  Wykonawcę wyłoniono na podstawie złożonych ofert i w dniu 9 marca 2021 r. podpisano umowę.

 4. Planowany okres realizacji:
  31 maja 2021 r.

 5. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

Prace zostały zakończone w terminie.

Dokumentacja fotograficzna:

Dach starej części po remoncie

Strych po remoncie

 Dach nowej części szkoły po remoncie

Pin It

Zapytania ofertowe:

 

1.

Nazwa zadania: Remont dachu budynku szkoły.

Zakres robót: Roboty dekarskie wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: 31. maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania: 

Projekt budynku szkoły

Przedmiar robót - budynek szkoły (.pdf)

Przedmiar robót - budynek szkoły (.ath)

SST - budynek szkoły

Formularz ofertowy - szkoła

 

2.

Nazwa zadania: Remont dachu budynku internatu.

Zakres robót: Roboty dekarskie wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: 31. maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania: 

Projekt budynku internatu

Przedmiar robót - budynek internatu (.pdf)

Przedmiar robót - budynek internatu (.ath)

SST - budynek internatu

Formularz ofertowy - internat

 

Zapraszamy do składania ofert!

Oferty należy złożyć do 22. lutego 2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel.: (+48) 62 736 24 78
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pin It

 

 1. Nazwa zadania

               Zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii

 1.  Zakres rzeczowy:

              Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej oraz zakup wyposażenia do pracowni balneoterapii

 1. Termin realizacji:

              Styczeń - czerwiec 2020 r.

              Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

 Pracownia balneoterapii

   

 

   

 

Ścianka wspinaczkowa

   

 

        

 

 

 

Pin It

 

 1. Nazwa zadania
  "Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim."

 2. Zakres rzeczowy:
  Ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu i stropodachu, zamurowanie luksferów, wymiana luksferów na okna, wymiana okien i drzwi, rewitalizacja ścian starego budynku szkoły, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana instalacji CO.

 3. Wykonawca:
  Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 3 października 2018 r. podpisano umowę z firmą Inter MAX Wiesław Puchalski z siedzibą w Przygodzicach.

 4. Planowany okres realizacji:
  30 września 2019 r.

 5. Całkowita wartość zadania::
  1 496 888,48 zł.

 6. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

 

 

Dokumentacja fotograficzna:...

 

 

 

Pin It

 

 1. Nazwa zadania
  "Adaptacja szatni na salę wykładową"

 2. Zakres rzeczowy:
  Zamurowanie, wymiana pozostałych drzwi, naprawa posadzki, położenie płytek, szpachlowanie, malowanie założenie opraw energooszczędnych.

 3. Planowany okres realizacji:
  Wrzesień – październik 2018 r.

 4. Zdjęcia przedstawiają stan sprzed rozpoczęcia wymiany.

 

 W dniu 5 listopada 2018 r. została podpisana umowa z firmą JOMASZ Sp. z o.o. na realizację zadania.

 

Zadanie obejmowało następujący zakres prac:

 • zamurowanie drzwi
 • szpachlowanie, malowanie ścian
 • wymiana kolejnych drzwi
 • położenie płytek podłogowych
 • montaż opraw oświetleniowych LED

 

Prace zostały zakończone 10 grudnia 2018 r.

Łączna wartość robót 31 169 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Pin It

W październiku 2016 r. ukończono termomodernizację budynku internatu WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim

   

 

 

Pin It

 

 1. Nazwa zadania
  “Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”

  Zapytanie ofertowe:
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - przedmiar robót 
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - projekt techniczny 
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 2. Zakres rzeczowy:
  Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa podjazdu.

 3. Planowany okres realizacji:
  listopad 2018 r.

 4. Zdjęcia przedstawiają stan sprzed rozpoczęcia przebudowy

 

W dniu 5 listopada 2018 r. podpisano umowę z firmą DOMAR na wykonanie zadania.

Zakres prac:

 • wykonanie prac ziemnych pod fundamenty
 • wylanie stopy żelbetowej i montaż słupów
 • położenie nawierzchni żelbetowej
 • montaż balustrad stalowych
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej

Prace zakończono 3 grudnia 2018 r.

 

Całkowity koszt zadania 72 462 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pin It

 1. Nazwa zadania
  "Wymiana rynien na budynku szkoły"
  Wymiana rynien na budynku szkoły - specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

  Zapytanie ofertowe:

 2. Zakres rzeczowy:
  Demontaż starych rynien i rur spustowych, założenie nowych.

 3. Planowany okres realizacji:
  Listopad 2018 r.

 4. Zdjęcia przedstawiają stan sprzed rozpoczęcia wymiany.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego
 • W dniu 20 sierpnia 2018 r. WSCKZiU podpisało umowę z firmą PPHU INSDACH na "wymianę rynien na budynku szkoły".
  Wartość przedmiotu umowy 40 590 zł brutto. 
  Zadanie sfinansowane ze środków budżetu WW. 
  Prace rozpoczęto po podpisaniu umowy
  .


W dniu 6. 09. 2018 r. zakończono roboty i podpisany został protokół odbioru.

 

 

 

 

Pin It