Znajdź nas na

Plan postępowań na rok 2024

 

Plan postępowań na rok 2024  - kliknij tutaj

 

 

Pin It

Plan postępowań na rok 2023

 

Plan postępowań na rok 2023 - kliknij tutaj.

 

Pin It

Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych”.

2. Zakres rzeczowy:

- przebudowa i uporządkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami,

- wytyczenie zgodnie z przepisami dróg pożarowych,

- system zabezpieczeń instalacji przed zalewaniem piwnic budynku szkoły i internatu,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w zakresie dróg wewnętrznych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych,

- rewitalizacja terenów zielonych.

3. Okres realizacji zadania:

     2023 -2024

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

WSCKZiU

5. Dokumentacja fotograficzna przed realizacją zadania:

 

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Przebudowa..

Pin It

Remont auli w budynku internatu

1. Nazwa zadania:

„Remont auli w budynku internatu”

2. Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe, przygotowawcze

- wykonanie rozdzielni elektrycznej

- roboty elektryczne silnoprądowe w zakresie instalacji oświetleniowej, w zakresie gniazd wtykowych, w zakresie instalacji związanych z klimatyzacją i wentylacją mechaniczną

- roboty elektryczne słaboprądowe w zakresie okablowania strukturalnego

- roboty elektryczne w zakresie instalacji nagłośnienia

- wymiana oświetlenia

 - dostawa i montaż klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

- wymiana grzejników

- wymiana stolarki drzwiowej

- roboty malarskie ścian

- wykonanie sufitu podwieszanego

- układanie posadzki

- wydzielenie i wyremontowanie dwóch osobnych pomieszczeń pełniących funkcję zaplecza.

- montaż wertikali okiennych.

3. Okres realizacji zadania:

     31.12.2023

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

WSCKZiU

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu:

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

Remont auli

 Remont auli internatu

 

 

6. Dokumentacja fotograficzna w trakcie remontu: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

    

   

 

7. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu:

 

 

 

8. Prace remontowe zostały zakończone w terminie.

 

 

Pin It

Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem.

 

Zapytanie ofertowe

 

Nazwa zadania: 

Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem

Zakres robót: Roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi określone w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robót (dokumenty do pobrania).

Termin realizacji: 28.12.2022 r.

Dokumenty do pobrania: 

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Projekt techniczny – instalacja elektryczna 1

Projekt techniczny – instalacja elektryczna 2

Projekt techniczny – instalacja elektryczna 3

Projekt techniczny – instalacja wodno-kanalizacyjna 1

Projekt techniczny – instalacja wodno-kanalizacyjna 2

Projekt techniczny - konstrukcja

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Projekt umowy - zmiana

SST

Zapraszamy do składania ofert!

Oferty należy złożyć do 25 listopada 2022 r. do godziny 9.00

Miejsce złożenia oferty: siedziba zamawiającego, sekretariat szkoły, pokój nr 2. 

Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 9.30

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel.: (+48) 62 736 24 78
email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca:

Na podstawie złożonych ofert wyłoniono w dniu 25 listopada 2022 roku Wykonawcę:

Usługi Ogólnobudowlane Marek Stankiewicz
ul. Leśna 2
Uciechów, 63-430 Odolanów

Cena oferty brutto: 88 889,00 złotych

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pin It

Plan postępowań na rok 2022

 

Plan postępowań na rok 2022 - kliknij tutaj.

Pin It

Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem

 

1. Nazwa zadania:

"Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem".

2. Zakres rzeczowy:

 • wyburzenie istniejących ścian
 • dobudowa nowych ścian działowych
 • wyburzenie fragmentów ścian nośnych wraz z osadzeniem nadproży
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 • przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • zmiana węzła sanitarnego z przystosowaniem go do wymogów egzaminów zawodowych
 • zerwanie i wykonanie nowych podłóg
 • wykonanie pomieszczenia socjalnego
 • częściowe skucie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian
 • wykonanie sufitów podwieszanych i parapetów wewnętrznych
 • demontaż i montaż stolarki drzwiowej

3. Okres realizacji zadania:

31.12.2022

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu:

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

6. Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac remontowych:

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe

7. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu:

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  mieszkanie służbowe

mieszkanie służbowe  

Prace remontowe zostały zakończone w terminie.

 

Pin It

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej

 

1. Nazwa zadania:

"Wymiana słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej".

2. Zakres rzeczowy:

Położenie nowej linii kablowej, dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych.

3. Okres realizacji zadania:

31.12.2022

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu:

Słup przy internacie  Słup przy płocie przed szkołą

Słup przy parkingu przed szkołą  Słup przy parkingu obok internatu

6. Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac budowlanych:

prace budowlane prace budowlane

prace budowlane prace budowlane

prace budowlane

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu prac budowlanych:

po zakończeniu prac budowlanych po zakończeniu prac budowlanych

po zakończeniu prac budowlanych po zakończeniu prac budowlanych

po zakończeniu prac budowlanych po zakończeniu prac budowlanych

Prace zostały zakończone w terminie.

 

Pin It

Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

1. Nazwa zadania:

"Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych".

2. Zakres rzeczowy:

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana wewnętrznych hydrantów p/poż., wyburzenie klatki schodowej i wykonanie żelbetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż., wyburzenie ścian nośnych, dobudowa ścian działowych, wykonanie nowego podziału pomieszczeń biurowych na parterze, wymiana posadzek na posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, usunięcie boazerii ze ścian, szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie podwieszanych sufitów wraz z przeniesieniem istniejącego oświetlenia na nowe sufity, kapitalny remont 4 łazienek, w tym 2 dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz wykonanie dodatkowej fasady oddzielającej część biurową od sal dydaktycznych, w części piwnicznej skucie posadzek i tynków i wykonanie nowych wraz z izolacją przeciwwilgociową, położenie płytek, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

3. Okres realizacji zadania:

Lata 2021/2022

4. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu:

 

 

 

 

 

 

 

6. Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac remontowych:

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.22

7. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu. Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu remontu.

Prace zostały zakończone w terminie.

 

Pin It

Zakup sprzętu TIK

W ramach programu WRPO poddziałanie 8.3.1 zrealizowano zadanie pod nazwą "Doposażenie WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

W grudniu 2020 r. zakupiono sprzęt TIK o wartości 89,800.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej.

 

Pin It