Znajdź nas na

Technik elektroradiolog:

 
 
 
Kierunek Technik Elektroradiolog szkoli średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
Nauka obejmuje 5 semestrów (2,5 roku).
 
Po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom Technika Elektroradiologii oraz suplement  EUROPASS w języku polskim i angielskim honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.
 
W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub z zespołem lekarsko - pielęgniarskim procedur medycznych z wykorzystaniem pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków, pola magnetycznego i badań w zakresie  diagnostyki elektromedycznej
 • analizowania wykonanych procedur medycznych i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością
 
Miejsca zatrudnienia po ukończeniu kierunku:
 • rentgenowska (RTG)
 • tomografii komputerowej (TK)
 • rezonansu magnetycznego (MR)
 • radiodiagnostyki stomatologicznej
 • mammografii
 • radiologii naczyniowej i interwencyjnej
 • medycyny nuklearnej
 • densytometrii
 • elektrokardiografii (EKG), prób wysiłkowych
 • elektromiografii (EMG)
 • elektroencefalografii (EEG)
 • audiometrii
 • spirometrii
 • oraz w placówkach radioterapii i w szpitalnych oddziałach ratunkowych, na salach operacyjnych kardiochirurgii i ortopedii.
 
Dlaczego szkoła w Ostrowie Wielkopolskim:
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów państwowych
 • własna pracownia zawodowa
 • doświadczeni wykładowcy - praktycy
 • praktyki zawodowe  w placówkach medycznych
 • stypendia naukowe
 • przyjazna atmosfera nauki
 • organizowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych, w których słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć medycznych
 • szkoła zapewnia osobom dojeżdżającym mieszkanie w Internacie!
   
 ZAPRASZAMY!!
 
 

 

Czas nauki 2,5 roku
Forma kształcenia dzienna

 

 

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom technika elektroradiologa oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Pin It